Բոլոր բաժինները
Ընդունակություն

Տեխնոլոգիական գործընթացըհոսքի գծապատկեր

Արտադրական սարքավորումներ

AOI փորձարկման սարքավորում

AOI փորձարկման սարքավորում

Հորատման անցքերի բաժին

Հորատման անցքերի բաժին

Հորատման գործընթաց 1

Հորատման գործընթաց 1

Հորատման գործընթաց 2

Հորատման գործընթաց 2

Լուսավորման սխեմաների բաժին

Լուսավորման սխեմաների բաժին

Flying Probe-ի փորձարկման բաժին

Flying Probe-ի փորձարկման բաժին

Ընդհանուր թեստային հարմարանքների բաժին

Ընդհանուր թեստային հարմարանքների բաժին

Բարձր լարման փորձարկման սարքավորումներ

Բարձր լարման փորձարկման սարքավորումներ

Ընկղման պղնձի գիծ

Ընկղման պղնձի գիծ

Դիմադրության վերահսկման փորձարկիչ

Դիմադրության վերահսկման փորձարկիչ

Plating Copper Line

Plating Copper Line

Ծաղկապատման բաժին

Ծաղկապատման բաժին

քառակուսի տարրերի փորձարկում

քառակուսի տարրերի փորձարկում

Աշխատանքային երթուղային դասընթաց

Աշխատանքային երթուղային դասընթաց

Զոդման դիմակ տպագրություն

Զոդման դիմակ տպագրություն

Հումքի պահեստ

Հումքի պահեստ